Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 40

Přílohy dokumentu

Zz040.doc
Zz040A.doc

Související sněmovní tisky

495 Vládní návrh zák. o posuz. vlivů na ŽP - EU

516 Úmluva o posuzování vlivů na životní prostředí

660 Protokol o změně Mez. úmluvy o zjed. a slad. celních režimů

670 Sml. mezi ČR a Slov. r. o poskytování a úhradě zdrav. péče

676 Sm. mezi ČR,SR a SRN o ukončení zúčtovacího styku

686 Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

722 Protokol o vodě a zdraví k Úml. o ochr. hranič. vodních toků

728 Úml. na ochr. lid. práv při zákazu klonování lidských bytost

730 Šestý dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie

736 Smlouva ČR a PR o malém pohraničním styku

741 Úmluva o ochraně osob při zpracování osobních dat

742 Návrh na odvolání výhrad ČR k Ženevským úmluvám

743 Smlouva mezi ČR a Izraelem o sociálním zabezpečení

744 Smlouva mezi ČR a SRN o propojení české dálnice D8

757 Dohoda mezi ČR a ADLR o podpoře a ochraně investic

770 Smlouva mezi ČR a SRN o vz. pomoci při katastrofách

772 Smlouva mezi ČR a PR o pomoci při živel. katastr.
ISP (příhlásit)