Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 35

Související sněmovní tisky

623 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb

637 Dohoda o Mezinárodním energetickém programu

638 Protokol OSN o odstranění všech forem diskriminace žen

640 Evropská úmluva o výkonu práv dětí

641 Evrop. úml. o práv. postavení dětí naroz. mimo manželství

642 Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům

646 Dohoda mezi ČR a Salvadorskou rep. o ochraně investic

647 Dohoda mezi ČR a Zimbabwskou rep. o ochraně investic

681 Vl. n. na vysl. souhl. s pobyt. Brit. voj. porad. týmu
ISP (příhlásit)