Zahraniční výbor
Zápis z jednání č. 31

Související sněmovní tisky

450 Návrh zákona o Památníku doby nesvobody

452 Smlouva mezi ČR a Tureckem o dvojím zdanění

474 Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení

487 Úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní

489 Úmluva o mezinárodní soudní příslušnosti

490 Evropská úmluva o osvojení dětí

491 Evropská úmluva o předání žádosti o právní pomoc
ISP (příhlásit)