Pozvánka na schůzi č. 37 (24. června 2020)

Související sněmovní tisky

556 Novela z. o vodách (vodní zákon)

734 Novela z. o pozemkových úpravách
ISP (příhlásit)