Výbor pro evropskou integraci
Pozvánka na schůzi č. 24

Související sněmovní tisky

376 Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2000

390 Zákon o telekomunikacích - EU

443 Vládní návrh zákona o právu autorském - EU

487 Úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní

488 Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evrop. dohody

506 Zpráva o postupu integrace ČR do EU
ISP (příhlásit)