Pozvánka na schůzi č. 38 (19. února 2020)

Související sněmovní tisky

556 Novela z. o vodách (vodní zákon)

582 Novela z. o ochraně spotřebitele

589 Novela z. o námořní plavbě

643 Novela z. o silniční dopravě

660 Vl. n. z. o provádění zvl. režimů v oblasti zahr. obchodu

676 Vl.n.z.o odpadech

677 Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností

678 Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.

679 Novela z. o obalech
ISP (příhlásit)