Pozvánka na schůzi č. 54 (8. ledna 2020)

Související sněmovní tisky

352 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

502 Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích

530 Novela z. o ochraně veřejného zdraví
ISP (příhlásit)