Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Usnesení č. 40 (22. března 2017)
ISP (příhlásit)