Usnesení PS č. 1834

k informaci o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2016 /sněmovní tisk 949/ (13. září 2017)

Související sněmovní tisky

949 Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2016
ISP (příhlásit)