Usnesení PS č. 1836

k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 953/ (13. září 2017 ke 3. doplňku)

Související sněmovní tisky

953 3. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2016
ISP (příhlásit)