Usnesení PS č. 1726

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou republikou Afghánistán na straně druhé /sněmovní tisk 1105/ - druhé čtení (29. června 2017)

Související sněmovní tisky

1105 Doh. o spolupráci mezi EU a Afghánistánem
ISP (příhlásit)