Usnesení PS č. 1724

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží /sněmovní tisk 823/ - druhé čtení (29. června 2017)

Související sněmovní tisky

823 Odvolání výhrady k Úml. o mezin. koupi zboží
ISP (příhlásit)