Usnesení PS č. 1624

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích /sněmovní tisk 929/ - třetí čtení (7. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

929 Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky
ISP (příhlásit)