Usnesení PS č. 1614

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení (5. dubna 2017)

Související sněmovní tisky

930 Novela z. - vodní zákon
ISP (příhlásit)