Usnesení PS č. 1598

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 862/ - prvé čtení (15. března 2017)

Související sněmovní tisky

862 Novela z. o rostlinolékařské péči
ISP (příhlásit)