Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Záznam z jednání č. 22 (26. února 2015)
ISP (příhlásit)