S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1107)


Vláda na své schůzi dne 29. října 2001 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1107) a vyjádřila s tímto návrhem s o u h l a s .