S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb.,
zákona 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb.,
zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb.,
zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb.
(sněmovní tisk č. 786)


Vláda na jednání své schůze dne 18. prosince 2000 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb. (sněmovní tisk č. 786), a vyjádřila s tímto předloženým návrhem n e s o u h l a s .

Vláda nesouhlasí s navrhovaným prodloužením lhůty splatnosti spotřební daně u plátců daně, jejichž měsíční daňová povinnost nepřesahuje částku 10 mil. Kč, neboť opožděné placení dodávek zboží, podléhajícího spotřebním daním, ze strany odběratelů, nelze řešit zákonem o spotřebních daních; kromě toho by případné schválení předloženého návrhu mohlo vyvolat nežádoucí požadavky na prodloužení lhůty splatnosti i u daně z přidané hodnoty, která je založena na stejných principech jako spotřební daně a pro kterou jsou stanoveny obdobné lhůty splatnosti.

Vláda pro úplnost uvádí, že ve vládním návrhu novely zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, který je již v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednáván (sněmovní tisk č. 650), je navrženo odstranit rozdílné lhůty splatnosti daně stanovené v závislosti na měsíční daňové povinnosti.