Sněmovní tisk 981
Vl.n.z. o službách platforem pro sdílení videonahrávek - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 8. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 981/0 dne 26. 8. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 607/20, PID ALBSBK2HKTVZ.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Tomáš Martínek a navrhl Volební výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, audiovizuální politika, audiovizuální produkce, audiovizuální technika, nahrávka, rozhlasové vysílání, televize, videodisk

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů981/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů981/0
132/2010novelizujeZákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)981/0


ISP (příhlásit)