Dokument EU 9538/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Příprava na změny - Sdělení o připravenosti na konci přechodného období mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím
/kód dokumentu 9538/20, COM(2020) 324 final/

Přílohy dokumentu

e0953820cs.pdf
e0953820cs.docx (Dokument DOCX, 135 KB)
e0953820cs-re01.pdf (Dokument PDF, 958 KB)
e0953820cs-re01.docx (Dokument DOCX, 135 KB)ISP (příhlásit)