Dokument EU 8678/19

Zpráva Komise Radě - Hodnocení týkající se doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných osob na trh práce
/kód dokumentu 8678/19, COM(2019) 169 final/

Přílohy dokumentu

e0867819cs.pdf
e0867819cs.docx (Dokument DOCX, 284 KB)
e0867819cs-ad10.pdf (Dokument PDF, 534 KB)
e0867819cs-ad10.docx (Dokument DOCX, 100 KB)ISP (příhlásit)