Dokument EU 8560/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
/kód dokumentu 8560/19, COM(2019) 174 final/

Přílohy dokumentu

e0856019cs.pdf
e0856019cs.docx (Dokument DOCX, 179 KB)
e0856019cs-re01.pdf (Dokument PDF, 643 KB)
e0856019cs-re01.docx (Dokument DOCX, 185 KB)ISP (příhlásit)