Dokument EU 8483/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu
/kód dokumentu 8483/19, COM(2019) 166 final/

Přílohy dokumentu

e0848319cs.pdf
e0848319cs.docx (Dokument DOCX, 103 KB)ISP (příhlásit)