Dokument EU 8408/19

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Unie a prozatímním používání protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
/kód dokumentu 8408/19, COM(2019) 172 final, 2019/0091(NLE)/

Přílohy dokumentu

e0840819cs.pdf
e0840819cs.docx (Dokument DOCX, 124 KB)
e0840819cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 827 KB)
e0840819cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 129 KB)ISP (příhlásit)