Dokument EU 8407/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětví rybolovu (2019–2024)
/kód dokumentu 8407/19, COM(2019) 171 final, 2019/0090(NLE)/

Přílohy dokumentu

e0840719cs.pdf
e0840719cs.docx (Dokument DOCX, 95 KB)
e0840719cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 825 KB)
e0840719cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 132 KB)ISP (příhlásit)