Dokument EU 7784/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Unie kapitálových trhů: pokrok při budování jednotného trhu s kapitálem pro silnou hospodářskou a měnovou unii
/kód dokumentu 7784/19, COM(2019) 136 final/

Přílohy dokumentu

e0778419cs.pdf
e0778419cs.docx (Dokument DOCX, 179 KB)ISP (příhlásit)