Dokument EU 7687/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí
/kód dokumentu 7687/16, COM(2016) 148 final/

Přílohy dokumentu

e0768716cs.pdf
e0768716cs.docx (Dokument DOCX, 127 KB)ISP (příhlásit)