Dokument EU 7621/17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
/kód dokumentu 7621/17, COM(2017) 142 final, 2017/0063 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0762117cs.pdf
e0762117cs.docx (Dokument DOCX, 204 KB)
e0762117cs-ad03.pdf (Dokument PDF, 433 KB)
e0762117cs-ad03.docx (Dokument DOCX, 115 KB)ISP (příhlásit)