Dokument EU 7565/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru zřízeném podle Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství, pokud jde o přijetí jednacího řádu Smíšeného výboru, jednacího řádu rozhodčího tribunálu, postupu mediace a kodexu chování rozhodců
/kód dokumentu 7565/19, COM(2019) 141 final, 2019/0082(NLE)/

Přílohy dokumentu

e0756519cs.pdf
e0756519cs.docx (Dokument DOCX, 96 KB)
e0756519cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 566 KB)
e0756519cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 110 KB)ISP (příhlásit)