Dokument EU 14800/05

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Zpráva o pokroku ve vytváření vnitřního trhu plynu a elektřiny
/kód dokumentu 14800/05, COM(2005) 568 final/
ISP (příhlásit)