Dokument EU 13732/16

Proposal for a Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union - Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů v oblasti dvojího zdanění v Evropské unii
/kód dokumentu 13732/16, COM(2016) 686 final, 2016/0338 (CNS)/

Přílohy dokumentu

e1373216cs.pdf
e1373216cs.docx (Dokument DOCX, 268 KB)
e1373216cs-ad03.pdf (Dokument PDF, 507 KB)
e1373216cs-ad03.docx (Dokument DOCX, 166 KB)
e1373216cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 510 KB)
e1373216cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 127 KB)ISP (příhlásit)