Dokument EU 12183/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období: rozpočet EU zaměřený na výsledky
/kód dokumentu 12183/16, COM(2016) 603 final/

Přílohy dokumentu

e1218316cs.pdf
e1218316cs.docx (Dokument DOCX, 157 KB)
e1218316cs-co01.pdf (Dokument PDF, 206 KB)
e1218316cs-co01.docx (Dokument DOCX, 61 KB)ISP (příhlásit)