Dokument EU 10865/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů
/kód dokumentu 10865/20, COM(2020) 562 final/

Přílohy dokumentu

e1086520cs.pdf
e1086520cs.docx (Dokument DOCX, 154 KB)
e1086520cs-ad04.pdf (Dokument PDF, 816 KB)
e1086520cs-ad04.docx (Dokument DOCX, 336 KB)
e1086520cs-ad03.pdf (Dokument PDF, 467 KB)
e1086520cs-ad03.docx (Dokument DOCX, 102 KB)ISP (příhlásit)