Dokument EU 10736/20

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
/kód dokumentu 10736/20, COM(2020) 485 final/

Přílohy dokumentu

e1073620cs.pdf
e1073620cs.docx (Dokument DOCX, 117 KB)ISP (příhlásit)