Dokument EU 10724/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (ES) č. 184/2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic
/kód dokumentu 10724/20, COM(2020) 490 final/

Přílohy dokumentu

e1072420cs.pdf
e1072420cs.docx (Dokument DOCX, 97 KB)



ISP (příhlásit)