Dokument EU 10678/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi
/kód dokumentu 10678/20, COM(2020) 383 final/

Přílohy dokumentu

e1067820cs.pdf
e1067820cs.docx (Dokument DOCX, 108 KB)ISP (příhlásit)