Dokument EU 10631/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 10a odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství
/kód dokumentu 10631/20, COM(2020) 558 final, 2020/0042(COD)/

Přílohy dokumentu

e1063120cs.pdf
e1063120cs.docx (Dokument DOCX, 279 KB)ISP (příhlásit)