Dokument EU 10551/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - 31. výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie - Boj proti podvodům - 2019
/kód dokumentu 10551/20, COM(2020) 363 final/

Přílohy dokumentu

e1055120cs.pdf
e1055120cs.docx (Dokument DOCX, 1 MB)
e1055120cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 522 KB)
e1055120cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 109 KB)ISP (příhlásit)