Předpis 152/2024 Sb.

Citace152/2024 Sb.
NázevZákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Částka152 (17. 6. 2024)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
604 N.z. o mim. odpuštění penále z pojist. na zdrav. pojištění

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 152/2024 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
182/2006??Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
280/2009??Zákon daňový řád 


ISP (příhlásit)