Předpis 424/2023 Sb.

Citace424/2023 Sb.
NázevZákon o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb
Částka194 (29. 12. 2023)
Účinnost 
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
539 Vl.n.z. o požadavcích na přístupnost někt. výrobků a služeb
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 194 pod číslem 424/2023 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
266/1994??Zákon o dráhách 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
231/2001??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
132/2010??Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) 
257/2016??Zákon o spotřebitelském úvěru 
370/2017??Zákon o platebním styku 


ISP (příhlásit)