Předpis 360/2022 Sb.

Citace360/2022 Sb.
NázevZákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
Částka164 (30. 11. 2022)
Účinnostod 1. 12. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
160 Vl.n.z. o podpoře nízkoemisních vozidel

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 164 pod číslem 360/2022 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
311/2006??Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
172/2016??Nařízení vlády o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek 
250/2016??Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 


ISP (příhlásit)