Předpis 253/2012 Sb.

Citace253/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Částka86 (19. 7. 2012)
Účinnostod 1. 11. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
551 Novela z. o ozbrojených silách České republiky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 253/2012 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky 
Vztahuje se k
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
352/2001??Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
253/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
546/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
274/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky 
41/2009??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku 
147/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
Vztahováno k
46/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
250/2021??Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
178/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany 


ISP (příhlásit)