Předpis 93/1964 Sb.

Citace93/1964 Sb.
NázevZákon o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů
Částka41 (9. 6. 1964)
Účinnostod 15. 6. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 1969
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
197 Vládny návrh zákona o určení odborov štátnej správy, v kt...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
31/1950novelizujeZákon o Státní bance československé 
108/1960rušíZákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady 
17/1962novelizujeZákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky 
40/1962novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků 
1/1963novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství 
23/1963novelizujeZákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci 
Derogace pasivní
113/1965novelizujeZákon o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci1
115/1965novelizujeZákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů2
117/1965novelizujeZákon o Státní bance československé3
69/1967novelizujeZákon o národních výborech4


ISP (příhlásit)