Předpis 64/1950 Sb.

Citace64/1950 Sb.
NázevZákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
Částka29 (9. 6. 1950)
Účinnostod 1. 7. 1950
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
445 Vládní návrh zákona o sociálním zabezpečení osob povolaný...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
530/1919rušíZákon o státním příspěvku vyživovacím 
582/1919rušíNařízení vlády republiky Československé, jímž se provádí zákon ze dne 23. září 1919, čís. 530 Sb. z. a n., o státním příspěvku vyživovacím. 
120/1921rušíZákon, kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou 
61/1925rušíZákon o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) 
154/1934novelizujeZákon o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích) 
279/1934novelizujeZákon o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech 
189/1936novelizujeZákon o pracovním poměru redaktorů 
227/1938rušíOpatření parlamentu, kterým se mění a doplňují předpisy o státním příspěvku vyživovacím 
29/1945rušíVládní nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího 
15/1946rušíZákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího 
18/1946rušíZákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu 
216/1947rušíZákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech 
236/1948novelizujeZákon o vojenské nemocenské péči 
15/1949rušíVládní nařízení o nároku na služební plat některých státních zaměstnanců po dobu cvičení ve zbrani/služebního cvičení/ 
85/1949rušíZákon,jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory 
Derogace pasivní
88/1950novelizujeTrestní zákon správní1
9/1954novelizujeVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb. o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
43/1956novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci.2
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců2
101/1961novelizujeZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení4
101/1964novelizujeZákon o sociálním zabezpečení3
65/1965novelizujeZákoník práce4


ISP (příhlásit)