Předpis 60/1970 Sb.

Citace60/1970 Sb.
NázevNařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb.
Částka18 (19. 6. 1970)
Účinnostod 19. 6. 1970, zrušeno dnem 1. 7. 1975

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
83/1961rušíVyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
66/1965novelizujeVládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce 
82/1965rušíVyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce 
Derogace pasivní
20/1975rušíZákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce 


ISP (příhlásit)