Předpis 567/2004 Sb.

Citace567/2004 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 21. září 2004 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 582/1998 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2003
Částka192 (11. 11. 2004)
Účinnostod 11. 11. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
37/1989vztah kZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
128/2000vztah kZákon o obcích (obecní zřízení) 


ISP (příhlásit)