Předpis 53/1987 Sb.

Citace53/1987 Sb.
NázevZákon o zvýšení některých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
Částka12 (29. 6. 1987)
Účinnostod 1. 10. 1987, zrušeno dnem 1. 1. 1993
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
28 Vládní návrh zákona o zvýšení některých důchodů, které js...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
121/1975novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
Derogace pasivní
589/1992rušíZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1


ISP (příhlásit)