Předpis 486/2006 Sb.

Citace486/2006 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 13. září 2006 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 písm. c) a čl. 2 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Nový Bor č. 14/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Částka159 (9. 11. 2006)
Účinnostod 9. 11. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
61/1988vztah kZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
128/2000vztah kZákon o obcích (obecní zřízení) 


ISP (příhlásit)