Předpis 467/2000 Sb.

Citace467/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí, kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)
Částka132 (29. 12. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 14. 4. 2009
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
406/2005novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád) 
480/2005novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb. 
93/2009rušíZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 


ISP (příhlásit)