Předpis 457/2005 Sb.

Citace457/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
Částka160 (21. 11. 2005)
Účinnostod 1. 12. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
571/2004novelizujeVyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence 
Vztahuje se k
13/1997na základěZákon o pozemních komunikacích 


ISP (příhlásit)